Българска художествена илюстрация 1944-1989

Очаквайте през 2023 г.!

Книгата „Българска художествена илюстрация 1944-1989” е изследване, което цели да разгледа развитието на книжната илюстрация в България в един не малък и все още доста спорен период. Изследването прави опит за периодизация, систематизация и художествен и естетически анализ на произведенията създадени през т.н. социалистически период и техните автори. До момента в България подобна цялостна разработка не е правена, а откъслечните статии и доклади са малко на брой и не изграждат обща картина на периода. 

Настоящият текст и илюстративен материал обхваща едни от най-емблематичните примери на родната илюстрация, изследва развитието на художниците поставени под влиянието на бързо променящата се политическа, социална, културна и естетическа среда, както и техните крайни резултати под формата на книжна продукция, изложби и награди в България и чужбина.

Книгата е разделена на пет глави в общ обем от около 280-300 страници, които маркират основните периоди в страната. Анализът започва с преглед на художественото развитие на илюстрацията от Освобождението до 1944 г. Периодът до 1989 г. е разделен на три основни части, които към този момент са се утвърдили като логични в историята на изкуството, и завършва с общ поглед на последствията върху родната литература и книга и в частност илюстрация в началото на 90-те години.

Цялостният анализ дава изключително широк поглед върху родната илюстрация, която създава не малко запомнящи се картинни произведения, останали в съзнанието на поколения деца и възрастни. 

  • Корица: твърда
  • Обем: 272 стр.
  • Година: 2023 г.
  • Баркод: 978-619-91956-6-6
  • Автор: Милена Радева
  • Дизайн: Милена Радева
  • Издателство: Българска илюстрация

Изданието се реализира с финансовата подкрепа на програма „Помощ за книгата“ на Министерство на културата.